Sesiunea IULIE 2024


Citeşte şi alege viitorul pe care-l poţi crea cu mâinile tale!

Priveşte Aici !

Stai un moment şi reflectează la viaţa ta, aşa cum va arăta de-acum încolo !

Pe cine vezi cu ochii minţii ?

Noi vedem un viitor absolvent care a reuşit prin propriile forţe, muncind pentru a supravieţui într-o economie complexă şi în acelaşi timp învăţând pentru a-şi demonstra că nu şi-a „atins limitele”  şi că încă mai poate spera la propria sa dezvoltare  !

Dacă poţi rezona acestor gânduri este posibil ca efortul tău să îşi găsescă ecoul în strădania noastră de a organiza, pe baze noi, învăţământul ID-IFR din Universitatea „Ovidius” Constanţa, ce vine în întâmpinarea dorinţelor tale !

Noi credem că niciodată nu este prea târziu să devii un intelectual, un adevărat „diplomat cu experienţă”  în zona de studiu spre care te simţi atras !

Ai încredere în noi şi în sutele de licenţiaţi care au trecut „cu brio” testul absolvirii în cei peste 25 ani în care noi, profesorii acestei Universităţi am optat să dedicăm serile, weekend-urile şi zilele noastre „de linişte”, scopului de a reuşi a atâtor şi atâtor generaţii de studenţi la ID-IFR, specialişti de care astăzi suntem extrem de mândri!

Ascultă !   Gândeşte !

 

De ce să învăţ?  Unde să învăţ?  Când  să învăţ?  Cum să învăţ?  

A fi student la forma de învăţământ la distanţă (ID) şi învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC) presupune respectarea unor norme de conduită ce facilitează acomodarea la specificul şi exigenţele programelor de studii universitare.

ID sau IFR este ales ca modalitate de formare mai ales de persoanele, în general adulte, care au deja un loc de muncă stabil. Deşi pot să-şi completeze studiile în mod tradiţional, preferă ID sau IFR întrucât acestea le oferă mai multă libertate în alegerea timpului şi locului de studiu.

Astfel, poţi studia:

  1. într-un domeniu apropiat de interesele tale de evoluţie în carieră;
  2. în cel mai convenabil loc, de obicei acasă;
  3. mai mult sau mai puţin când doreşti să faci acest lucru;
  4. utilizând resurse educaţionale şi de comunicare cele mai convenabile.

 

Ce este învăţământul la ID şi  IFR?

Iniţierea, dezvoltarea şi managementul programelor de studii ID-IFR este coordonată de Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CID-IFR) în cooperare cu facultăţile care au programe de studii acreditate pentru aceste forme de învăţământ.

În prezent la forma de învăţământ la distanţă (ID) şi învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) sunt acreditate să școlarizeze în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC) unsprezece programe de studii universitare (specializări) la nivel licență, numai în regim cu taxă (achitabilă în 4 rate).

Programele de studii la ID sau la IFR sunt similare cu învățământul cu frecvență IF, în ceea ce privește: denumirea programului de studii, durata de școlarizare, numărul de credite, disciplinele din planul de învățământ, formele de examinare, diploma obținută după promovarea examenului de licență.

Deosebirea constă în tipurile de activități didactice aferente disciplinelor, care presupun pe lângă activitătile didactice față în față (cu prezenţă obligatorie în campus conform unui orar afișat) și activități didactice la distanță (prin intermediul platformei E-learning). Astfel, pentru un student de la IF sunt prevazute în orar activități de curs și activități aplicative în medie 20-26 de ore pe săptămână, iar pentru un student de la ID sau IFR sunt prevăzute în orar doar activități aplicative: la ID– în medie 5 ore/săptămână și la IFR – în medie 14 ore/săptămână. Orele de curs de la forma de învățământ cu frecvență (IF) nu sunt prevazute în orarul de la ID-IFR, deoarece sunt compensate prin studiu individual utilizând resurse de învățare specifice învățământului la distanță (prin intermediul platformei E-learning).

Forma de învățământ la distanță (ID) este caracterizată prin următoarele tipuri de activități didactice: activități tutoriale (AT), activități de evaluare pe parcurs (TC - teme de control), activități aplicative asistate (AA)- ore de laborator sau alte activități practice. La fiecare disciplină sunt programate 4 activități tutoriale (AT) pe semestru, desfășurate prin întâlniri directe (față în față) .

Forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) este caracterizată prin activități didactice aplicative (S - seminar, L - laborator, P - proiect), programate în cursul săptămânii între orele 17-21 și la sfârșit de săptămână în intervalul orar 8-20 care presupun întâlnirea nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților cu cadrele didactice.

ID sau IFR este ales ca modalitate de formare mai ales de persoanele, în general adulte, care au deja un loc de muncă stabil. Deşi pot să-şi completeze studiile în mod tradiţional, preferă ID sau IFR întrucât acestea le oferă mai multă libertate în alegerea timpului şi locului de studiu pentru activitatile desfașurate la distanță prin intermediul platformei e-learning (http://e-learning.univ-ovidius.ro) Activitațile didactice care presupun întâlnirea studenților cu cadrele didactice în spațiul universitar sunt programate în cursul săptămânii între orele 17-21 și la sfârșit de săptămână în intervalul orar 8-20. Prezența la activitățile aplicative, examene și colocvii (desfășurate față în față) este obligatorie.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU INVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ (ID)

Admitere 2024 sesiunea IULIE

Nr. crt

Facultatea organizatoare

Adresa locaţiei de înscriere/

telefon / site:

Program de studii

Diploma obținută

Statut / Durată studii

Probe de concurs/

Perioada de înscriere

Calculul mediei de admitere (MA)

Număr locuri

Taxa de școlarizare

lei

1.

Facultatea de Ştiinţe Economice

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241511040

http://stec.univ-ovidius.ro

Afaceri Internaţionale

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

Concurs de dosare/

08 - 19.07.2024

ora 12

 

 

 

 

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)

MG =MB

MB = media de promovare a examenului de bacalaureat 100%

50

3900

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

50

3900

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

 Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

75

3900

Finanţe şi Bănci

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

50

3900

 
 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU INVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (IFR)

Admitere 2024 sesiunea IULIE

Nr. crt

Facultatea organizatoare

Adresa locaţiei de înscriere/

telefon / site:

Program de studii

Diploma obținută

Statut / Durată studii

Probe de concurs/

Perioada de înscriere

Calculul mediei de admitere (MA)

Nr. locuri /

perioada de înscriere

Taxa de școlarizare

lei

1.

Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241694330

http://www.drept-ovidius.ro

Drept

Licențiat în Drept

acreditat / 4 ani

Concurs de dosare/

08 - 20.07.2024

 

 

 

Eseu motivațional (evaluat cu admis/respins) + media obținută la examenul de bacalaureat (100%).

MA = media de promovare a examenului de bacalaureat

75

3900

Administraţie Publică

Licențiat în Științe Administrative

acreditat / 3 ani

50

3600

2.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Campus, Aleea Universităţii, Baza nautică, tel.0241640443

http://fefs.univ-ovidius.ro

Educaţie Fizică şi Sportivă

Licențiat în Educație Fizică și Sport

acreditat / 3 ani

Concurs de dosare/

08 - 24.07.2024

 

 

 

 

Probă eliminatorie: testarea capacității motrice Traseu aplicativ (contracronometru) evaluat cu admis/respins

 Proba 1. Proba sportivă, la alegere, evaluată cu NOTĂ: Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal,baschet, handbal, volei.

Proba 2. Media de la examenul de bacalaureat

Ponderea notei finale este următoarea: nota proba 1 = 70%; nota proba 2= 30%

90

3860

3.

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

B-dul. Mamaia nr. 124 tel..0737077519

http://imim.univ-ovidius.ro

Autovehicule Rutiere

Diplomă de inginer

acreditat/ 4 ani

Concurs de dosare/

08 - 21.07.2024

 

 

 

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins) 

MG =MB  

MB – media examenului de bacalaureat; 

75

3900

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

Diplomă de inginer

acreditat/ 4 ani

75

3900

4.

Facultatea de Litere

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1,

tel.0787 210 267

http://litere.univ-ovidius.ro

Limba şi Literatura Română –

O limbă și Literatură Modernă

(engleză / italiană)

Licențiat în filologie

acreditat/ 3 ani

Concurs de dosare/

08 - 20.07.2024 ora 14

 

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)

MG =MB

MB – media examenului de bacalaureat;

75

3400

5.

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

Campus, corp B, , Aleea Universităţii 1, tel.0241605060

http:// http://snsa.univ-ovidius.ro/

Agricultură

Diplomă de Inginer

acreditat/ 4 ani

Concurs de dosare/

08 - 21.07.2024 ora 14

 

 

 

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)

MG =MB

MB = media de promovare a examenului de bacalaureat

75

3900

 
 
 

Admiterea se desfăşoară în cadrul facultăţilor care şcolarizează specializări la ID sau IFR, în conformitate metodologiile proprii afișate  pe site-ul Universității, secțiunea Admitere - http://admitere.univ-ovidius.ro/, la fiecare din cele șase facultăți organizatoare. Adresele locatilor de înscriere sunt precizate în tabelele de mai sus.

 

Toate informaţiile legate de admiterea 2024, sesiunea IULIE, pot fi accesate pe www.admitere.univ-ovidius.ro .

Telefon admitere sesiunea iulie-septembrie 2024 Centrul ID-IFR: 0737077523

 

 

În anii trecuţi mulţi dintre cei ce au citit acest mesaj „şi-au luat viitorul în propriile mâini” şi au concurat cu ei înşişi devenind, ca învingători - mai puternici, mai buni şi mai apreciaţi la locul lor de muncă... şi toate acestea pentru că au crezut în propriile forţe şi pentru că au crezut în noi! Resursele unei „citadele academice de vârf” se concentrează acum, prin capitalul ei de încredere, să te sprijine să îţi atingi visul !

Lasă ca spiritul acestei Universităţi de elită să pătrundă în casa ta şi în sufletul tău... lasă-ţi dorinţele să devină realitate şi vino alături de noi ca să facem împreună o lume mai bună, mai dreaptă, mai înţeleaptă,  o lume în care specialiştii care au învăţat cu greu „meserie” să fie îndreptăţiţi „să-şi spună părerea”, având „acoperirea unei diplome universitare” câştigate în cadrul centrului ID-IFR şi a facultăţilor organizatoare, prin efort şi dăruire personală, diplomă identic acreditată cu cea obţinută la studiile „de zi” cu frecvenţă.

Din aceste motive o Universitate cu „laurii de învingător peste timp” ai lui „Ovidius” e pregătită aici, la ţărm de mare, să îţi împlinească aşteptările, întocmind o agendă a dezvoltării tale pe multiple coordonate, în speranţa că va deveni călăuza împlinirii viitorului tău!!!

....Dragă, cititorule ! -Poate că nu mai ai vârsta majoratului şi poate că în sufletul tău ai rămas neîmpăcat că odată, din cauza greutăţilor vieţii,  nu ai putut alege drumul cunoaşterii şi al devenirii de sine... poate că încă mai ai încredere în forţele tale şi poţi să-i provoci pe foştii sau actualii colegi, de ce nu, poate chiar pe proprii copii, la o întrecere cu propria reprezentare legată de ceea ce ai putea să fii !

Toate acestea pot deveni realitate doar dacă vei avea încredere în propriile forţe şi ne vei oferi şansa de a te îndruma pe drumul tău spre mai bine !

Acţionează acum !

Distanţa e doar virtuală...învăţătura e însă, cât se poate de temeinică, aplicată şi reală!

Vino la programul de studii ID sau IFR ce ţi se potriveşte din cadrul Ofertei educaţionale 2024 a Universităţii „Ovidius” din Constanţa !