Programe de studii disponibile la ID


Facultatea de Știinţe Economice  organizează 4 programe de studii la ID. Acestea sunt:

  • Afaceri Internaţionale
  • Finanţe şi Bănci
  • Contabilitate şi Informatică de Gestiune
  • Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor