Ce este Învățâmântul cu Frecvență Redusă?


                  Potrivit OM nr. 6251 art. 4, Învățământul cu frecvență redusă reprezintă o formă de organizare a proceselor didactice caracterizată prin activități de predare/învățare/evaluare, dedicate pregătirii aplicative, programate în mod compact sau periodic, care presupune atât întâlnirea nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților/cursanților cu cadrele didactice de predare, cât și utilizarea unor mijloace de predare/pregătire specifice învățământului la distanță.
                  Cu alte cuvinte, Învățământul cu frecvență redusă (IFR) reprezintă o formă integrată de învățământ universitar de licență, având caracteristici comune atât cu sistemul tradițional, cât și cu sistemul de învățământ la distanță (ID). IFR este o formă flexibilă de învățământ care oferă studenților posibilitatea de a-și administra propriul proces de învățare, în cadrul instituției de învățământ organizatoare.