Valoarea taxei de școlarizare la ID


Taxa de școlarizare se stabilește anual de către Senatul Universitar, în funcție de costurile specifice ale școlarizării.

Pentru anul universitar 2018 – 2019 valoarea taxei de școlarizare aprobată de Senatul UOC este:

 

Facultatea de Științe Economice

Programul de studii

Anii de studiu

Valoarea taxei

Afaceri Internaționale

(AI)

I, II, III

2700 lei

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

(ECTS)

I, II, III

2700 lei

Contabilitate și informatică de gestiune

(CIG)

I, II, III

2700 lei

Finanțe și Bănci

(FB)

I, II, III

2700 lei

 

Taxa anuală se achită integral sau în patru tranșe.

Pentru studenții înmatriculați în anul I de studii procentele sunt următoarele:

Tranșa I              – 40% din taxa anuală de studiu;

Tranșa a II-a       – 20% din taxa anuală;

Tranșa a III-a      – 20% din taxa anuală;

Tranșa a IV-a     – 20% din taxa anuală

Studenții înmatriculați în anii II și III de studiu pot achita Taxa anuală integral sau în patru rate egale, fiecare în procent de 25% din valoarea totală.

Termenele de plată sunt:

Rata 1:                  – odată cu taxa de înmatriculare pentru studenții admiși în anul I de studiu

                            – până la data de 15 octombrie a fiecărui an pentru studenții din anii II și III de studii.

Rata 2:                  - până la data de 15 decembrie a fiecărui an

Rata 3:                  - până la data de 15 martie a fiecărui an.

Rata 4:                  - până la data de 15 mai a fiecărui an.

 

Plata se face în contul instituției nr. RO 74 TREZ 23120 F 330500 XXXX deschis la trezoreria Municipiului Constanța sau direct la casieria Universității.

Studentul este obligat să depună la secretariatul facultății o copie a documentului de plată.

 

PROGRAM CASIERIE (Sediul din B-dul Mamaia și Campus)

LUNI

9:00 – 15:00

MIERCURI

JOI

VINERI

MARȚI

10:00 – 18:00