Despre Universitatea ”Ovidius”


“Universitatea “Ovidius” este o treaptă a unui lung drum marcat de mari creatori , care urcă prin istorie din timpuri străvechi , începând cu Ovidius – simbol etern al spiritualităţii latine, continuând cu renumiţi filosofi, teologi, literaţi sau astronomi, provenind din Scythia Minor (Dobrogea de azi), care au creat în secolele V  şi VI;  numele lor Teotom, Cassian sau Dionisie, a intrat definitiv în patrimoniul culturii universale, strălucirea gândirii lor probând nivelul de gândire şi creaţie din şcolile în care ei s-au format pe pământul dintre Dunăre şi Mare.

Instituţia care astăzi poartă numele de Universitatea “Ovidius” este înfiinţată prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Învăţământului Nr. 654/1961. 

Dezvoltarea Universităţii “Ovidius” pe parcursul celor 50 de ani de existenţă a însemnat un proces complex, adeseori  dificil, parcurgând etapele de evoluţie  marcate de specificul socio-economic şi tendinţele actuale de dezvoltare ale ştiinţei,  dar mereu susţinut de dorinţa ardentă  a oamenilor acestor minunate locuri, de propăşire prin cultură, ştiinţă şi civilizaţie.  Astfel, a crescut spectaculos numărul facultăţilor, al domeniilor de studii, sprijinindu-se pe o bază materială în plin proces de extindere şi modernizare. 

Structurat pe cicluri – licenţă, masterat şi doctorat, folosind eficient posibilităţile de cercetare oferite de numeroasele Centre de cercetare ştiinţifică existente în Universitate, şi beneficiind de largi schimburi pe linia educaţiei şi cercetării cu numeroase Universităţi, practic de pe toate continentele, învăţământul la Universitatea “Ovidius”formează astăzi specialişti pentru vasta piaţă a muncii, a cărei întindere depăşeşte cu mult graniţele ţării”.

Sursa: Călinescu,C., Popișteanu, I.,Universitatea „Ovidius” Constanța, Studiu monografic, Ovidius University Press, Constanța, 2011