Care este valoarea taxei de școlarizare la IFR?


Taxa de școlarizare se stabilește anual de către Senatul Universitar, în funcție de costurile specifice ale școlarizării.

Pentru anul universitar 2018 – 2019 valoarea taxei de școlarizare aprobată de Senatul UOC este:

 

Facultatea

Programul de studii

Anii de studiu

Valoarea taxei

Facultatea de Drept și Țtiințe Administrative

Drept

I, II, III, IV

2400 lei

Administrație publică

(AP)

I, II, III

2400 lei

Facultatea de Inginerie Mecanică Industrială și Maritimă

Autovehicule Rutiere

(AR)

I, II, III, IV

3200 lei

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

(IEDM)

I, II, III, IV

3200 lei

Facultatea de Educație Fizică ți Sport

Educație Fizică Sportivă

(EFS)

I, II, III

3300 lei

Facultatea de Litere

Limba și Literatura Română – O limbă și Literatură Modernă (engleză/italiană)

I, II, III

3300 lei

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

Agricultură

I, II, III, IV

3600 lei

 

Taxa anuală se achită integral sau în patru tranșe.

Pentru studenții înmatriculați în anul I de studii procentele sunt următoarele:

Tranșa I              – 40% din taxa anuală de studiu;

Tranșa a II-a       – 20% din taxa anuală;

Tranșa a III-a      – 20% din taxa anuală;

Tranșa a IV-a     – 20% din taxa anuală

Studenții înmatriculați în anii II,  III și IV de studii pot achita Taxa anuală integral sau în patru rate egale, fiecare în procent de 25% din valoarea totală.

Termenele de plată sunt:

Rata 1:                  – odată cu taxa de înmatriculare pentru studenții admiși în anul I de studiu

                            – până la data de 15 octombrie a fiecărui an pentru studenții din anii II și III de studii.

Rata 2:                  - până la data de 15 decembrie a fiecărui an

Rata 3:                  - până la data de 15 martie a fiecărui an.

Rata 4:                  - până la data de 15 mai a fiecărui an.

 

Plata se face în contul instituției nr. RO 74 TREZ 23120 F 330500 XXXX deschis la trezoreria Municipiului Constanța sau direct la casieria Universității.

Studentul este obligat să depună la secretariatul facultății o copie a documentului de plată.

 

PROGRAM CASIERIE (Sediul din B-dul Mamaia și Campus)

LUNI

9:00 – 15:00

MIERCURI

JOI

VINERI

MARȚI

10:00 – 18:00