Care este valoarea taxei de școlarizare la IFR?


Taxa de școlarizare se stabilește anual de către Senatul Universitar, în funcție de costurile specifice ale școlarizării.

Pentru anul universitar 2024 – 2025 valoarea taxei de școlarizare aprobată de Senatul UOC este:

 

Facultatea

Programul de studii

Anii de studiu

Valoarea taxei

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Drept

I, II, III, IV

3900 lei

Administrație publică

(AP)

I, II, III

3600 lei

Facultatea de Inginerie Mecanică Industrială și Maritimă

Autovehicule Rutiere

(AR)

I, II, III, IV

3900 lei

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

(IEDM)

I, II, III, IV

3900 lei

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Educație Fizică Sportivă

(EFS)

I, II, III

3860 lei

Facultatea de Litere

Limba și Literatura Română – O limbă și Literatură Modernă (engleză/italiană)

I, II, III

3400 lei

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

Agricultură

I, II, III, IV

3900 lei

 

Taxa anuală se achită integral sau în patru tranșe egale, fiecare în procent de 25% din valoarea totală.

 

Termenele de plată sunt:

Rata 1:                  – odată cu taxa de înmatriculare pentru studenții admiși în anul I de studiu

                            – până la data de 15 octombrie a fiecărui an pentru studenții din anii II și III de studii.

Rata 2:                  - până la data de 15 decembrie a fiecărui an

Rata 3:                  - până la data de 15 martie a fiecărui an.

Rata 4:                  - până la data de 15 mai a fiecărui an.

 

Plata se face în contul instituției nr. RO 74 TREZ 23120 F 330500 XXXX deschis la trezoreria Municipiului Constanța.

Studentul este obligat să depună la secretariatul facultății o copie a documentului de plată.