Regulament privind organizarea învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă în Universitatea “OVIDIUS” din Constanţa