Sesiunea SEPTEMBRIE 2019


OFERTA EDUCAȚIONALĂ

PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

 

 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU INVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ (ID)

Admitere 2019 sesiunea SEPTEMBRIE

Nr. crt

Facultatea organizatoare

Adresa locaţiei de înscriere/

telefon / site:

Program de studii

Diploma obținută

Statut / Durată studii

Probe de concurs

Calculul mediei de admitere (MA)

Număr locuri

Taxa de școlarizare

lei

1.

Facultatea de Ştiinţe Economice

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241511040

http://stec.univ-ovidius.ro

Afaceri Internaţionale

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

Concurs de dosare

în perioada

05-10 septembrie

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)

 

MA  = media de promovare a examenului de bacalaureat

35

3000

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

30

3000

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

 Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

18

3000

Finanţe şi Bănci

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

41

3000

 
 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU INVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (IFR)

Admitere 2019 sesiunea SEPTEMBRIE

Nr. crt

Facultatea organizatoare

Adresa locaţiei de înscriere/

telefon / site:

Program de studii

Diploma obținută

Statut / Durată studii

Probe de concurs

Calculul mediei de admitere (MA)

Nr. locuri /

perioada de înscriere

Taxa de școlarizare

lei

1.

Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241694330

http://www.drept-ovidius.ro

Drept

Licențiat în Drept

acreditat / 4 ani

Concurs de dosare

Eseu motivational (evaluat cu admis/respins)+ media obţinută la examenul de bacalaureat (100%).

MA = media de promovare a examenului de bacalaureat

19

05-10 septembrie

2800

Administraţie Publică

Licențiat în Științe Administrative

acreditat / 3 ani

14

05-10 septembrie

2600

2.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Campus, Aleea Universităţii, Baza nautică, tel.0241640443

http://fefs.univ-ovidius.ro

Educaţie Fizică şi Sportivă

Licențiat în Educație Fizică și Sport

acreditat / 3 ani

Probă eliminatorie: Traseu aplicativ (Admis/Respins)

1. Proba practică, la alegere (Atletism sau Gimnastică)

2. Proba practică de Joc sportiv la alegere (baschet /handbal/volei/fotbal)

MA = 0,45 M1 + 0,45 M2 + 0,1 M3

M1 = media obţinută la proba 1 de concurs;

M2 = media obţinută la proba 2 de concurs;

M3 = media de promovare a examenului de bacalaureat

21

 

05-10 septembrie

3300

3.

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

B-dul. Mamaia nr. 124 tel..0241606431

http://imim.univ-ovidius.ro

Autovehicule Rutiere

Diplomă de inginer

acreditat/ 4 ani

Concurs de dosare

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)

MA =0,8×MB + 0,2×NP

MB– media examenului de bacalaureat;

NP– nota obținută la proba matematică. În cazul lipsei probei matematică, se va lua în calcul următoarea notă de la proba de la bacalaureat, în ordinea ierarhică următoare:

nota de la proba fizică (sau proba economie în cazul domeniului Inginerie și Management – programul de studii Inginerie Economică, în Domeniul Mecanic, dacă această probă a fost susținută de către candidat) nota de la proba chimie; nota de la proba limba română (scris).

43

 

05-10 septembrie

3200

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

Diplomă de inginer

acreditat/ 4 ani

65

 

05-10 septembrie

3200

4.

Facultatea de Litere

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241551773

http://litere.univ-ovidius.ro

Limba şi Literatura Română –

O limbă și Literatură Modernă

(engleză / italiană)

Licențiat în filologie

acreditat/ 3 ani

Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5).

Notă: Pentru înscrierea la programul de studiu care include limba şi literatura străină ca limbă B, este necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat.

MA = 0,5 M1 + 0,5 M2

M1 = Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5).

M2 = Media generală a examenului de bacalaureat

62

 

05-10 septembrie

3300

5.

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

Campus, corp B, , Aleea Universităţii 1, tel.0241605060

http:// st.naturale@univ-ovidius.ro

Agricultură

Diplomă de Inginer

acreditat/ 4 ani

Concurs de dosare

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)+ media obţinută la examenul de bacalaureat (100%).

MA = media de promovare a examenului de bacalaureat

25

 

05-10 septembrie

3600

 

 

 

      Toate informaţiile legate de admiterea 2019, sesiunea SEPTEMBRIE, pot fi accesate pe www.admitere.univ-ovidius.ro .